Jak vypadá, má vypadat a v ideálním případě by vypadal náš život

Život je pestrá paleta barev, kterou si jen dovedeme představit. Kolik podob že jich má. Ženy říkají, že mužům (mnohé) leckteré barvy chybí nebo splývají nebo je dokonce zaměňují. Muži se cítí nepochopeni a mávají nad tím rukou. Nějak si teď nedovedu vybavit, co muži v tomto směru říkají o ženách, snad že si barvy vymýšlí…

Obě strany se, myslím, shodnou v polarizaci barev. Na jedné straně bílá (zrození, soulad, spravedlnost, …), na druhé straně černá (smrt, nesoulad, nespravedlnost…).

Politicko-ekonomický a právní model

Politicko-ekonomický model je zjednodušený popis významné části života lidí v jejich vztazích a historickém vývoji (život je pestřejší, že?). Tento model je „zakotven“ do modelu právního (aby lidé věděli, podle čeho se chovat). Stejně jako život, i tyto modely se vyvíjí. Vývoj je určován mocí. Moc vývoj podporuje nebo brzdí….Z hlediska historického vývoje dochází k dělbě moci. V současnosti k zákonodárné, výkonné a soudní (možná jich časem bude ještě víc). Jedna tvoří, druhá činí, třetí hlídá… Připomíná to vrcholy trojúhelníka, které jsou vůči sobě ve stále měnící se vzdálenosti (vzhledem k průběhu času). Ideální je, mají-li podobu rovnostranného (nebo se mu co nejvíce přibližují).

Ať už moc však měla jakoukoli podobu, její úspěšnost nebo neúspěšnost (že by bílá nebo černá?) určovala její morálka. Ta pak byla a je příkladem i zbytku společnosti lidí. Představte si papírového draka uvedeného tvaru, kterého vítr nadnáší či tlačí k zemi, na provázku drženém „rukou moci“…

Politicko-ekonomický model je popsán dvěma základními prvky a jejich vzájemným vztahem: hnací částí (která něco tvoří) a hnanou částí (která něco spotřebuje). Ideální je, je-li tento vztah v souladu (nebo se mu co nejvíce přibližuje). Ideální je, jsou-li všichni lidé (pokud možno) součástí obou částí. Dodávám, že z hlediska průběhu života jednotlivce se účast v jednotlivých částech zpravidla mění. Ideální je, je-li u každého jednotlivce vyvážená. Ideální je, je-li v lidské společnosti vyvážená. Úspěšnost a neúspěšnost moci spočívá v tom, na jaké úrovni morálky a etiky (vycházející z života a tradic předků a společnosti) problém souladu hnací a hnané části vyřeší (s jakou morálkou tvůrců a etikou pro tvůrce, s jakou morálkou spotřebitelů a etikou pro spotřebitele). Konečně i moc je tvůrcem i spotřebitelem…

Konečně vše se neustále mění a je v pohybu…

My a naše současnost

Myslete si o tomto, co chcete. Ale stejně se musíte neustále rozhodovat (a někdo to stále rozhoduje za Vás). Tak se rozhodujte, tak volte. Na shledanou v pomyslném ráji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář